Mayuri Shiina

Quotes by Mayuri Shiina from Steins;Gate

Mayuri Shiina

We should work towards world peace. Like giving everyone in the world an Upa cushion...